Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Stypendia

1.    Rodzaje stypendiów:

  • Socjalne, na pokrycie kosztów związanych ze szkołą (opłata za wyżywienie i internat).
  • Jednorazowe zasiłki pieniężne na doraźne potrzeby ucznia.
  • Naukowe.

 

2.    Kryteria przyznawania:

  • Stypendia socjalne i jednorazowe zasiłki pieniężne:

-   dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł netto (wyjątkowe sytuacje są rozpatrywane indywidualnie)
-   uczeń otrzymał co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania
-   uczeń nie otrzymał kary statutowej
-   uczeń nie powtarza klasy

  • Stypendia naukowe

-    uczeń musi mieć co najmniej średnią ocen od 4.75
-    uczeń nie otrzymał kary statutowej
-    uczeń nie powtarza klasy
-    uczeń otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania

3.    Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego p. Anity Grosse.

 

Wniosek do pobrania - Pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - druk do pobrania - Pobierz


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin