Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej


1. Składanie potwierdzonych kopii świadectwa szkolnego oraz świadectwa OKE, potwierdzonych kopii dyplomów z konkursów oraz uzupełnienie innej brakującej dokumentacji (opinie księdza proboszcza, opinie księdza katechety, "RODO")

21.06.2019 - piątek godz. 9.00 - 15.00
22.06.2019 - sobota godz. 9.00 - 13.00
24.06.2019 - poniedziałek 9.00 - 15.00
25.06.2019 - wtorek 9.00 - 15.00

UWAGA!!!
Wymagana jest zgoda obojga rodziców na przetwarzanie danych!!! (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie)
Brak zgody uniemożliwia przetwarzanie informacji i skutkuje tym, że nie będziemy mogli uwzględnić kandydata w procesie rekrutacji

2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły - 28.06.2019 (piątek) o godz. 12.00
 
3. Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa szkolnego, oryginał zaświadczenia OKE, oryginały dyplomów z konkursów, zdjęcia, karta zdrowia, Karta Informacyjna)

1.07.2019 poniedziałek - 9.00 -15.00
2.07.2019 wtorek 9.00 - 15.00
3.07.2019 środa 9.00 - 15.00
4.07.2019 czwartek 9.00 - 15.00
5.07.2019 piątek 9.00 - 15.00
8.07.2019 - poniedziałek 9.00 - 15.00
9.07. 2019 - wtorek 9.00 - 12.00
Składanie podań o ponowne rozpatrzenie w drugiej rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani w I turze rekrutacji -  do 9.07.2019 do godz. 12.00. Podania dostarczyć można na adres mailowy,  osobiście lub przesłać faxem.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły - 10.07.2019 godz. 12.00

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin