Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Profile klas


W roku szkolnym 2019/2020 mamy zamiar otworzyć sześć oddziałów po 20 osób w każdym:
-  3 oddziały dla uczniów, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową
-  3 dla absolwentów gimnazjum.

 

Propozycje klas dla absolwentów gimnazjów

Klasa 1 AG - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski oraz do wyboru:  j. niemiecki lub j. francuski

Klasa 1 BG  - przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, j. angielski oraz możliwość wyboru poziomu matematyki (podstawowy lub rozszerzony)

klasa 1 CG przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski oraz do wyboru fizyka lub geografia

 

Propozycje klas dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa 1 AP  - przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski

klasa 1 BP - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

klasa 1 CP - przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski oraz do wyboru fizyka lub geografia

Uwaga:  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej   uczeń zobowiązany jest w liceum kontynuować naukę języka obcego, który realizował w szkole podstawowej jako język wiodący.

 

Nauka języków obcych:

  • Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania.
  • Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski
  • Uwaga! Dyrekcja Liceum zastrzega sobie prawo do zmiany drugiego  języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.
  • Prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego (dla uczniów z zagranicy).

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin